Förstora texten Förminska texten

PUL

Informationstext gällande behandling av personuppgifter i samband med besök på www.norlevo.se.

Takeda Pharma ABs integritetsskydd

Följande integritetsskyddsregler gäller och de har upprättats för att du ska erhålla klarhet gällande lämnade personuppgifter och hur de används.

Takeda Pharma AB's integritetsskydd omfattar den behandling av personuppgifter som förekommer i samband med besök på denna webbplats, www.norlevo.se.

Hur webbinformationen används

De personuppgifter du skickar in till oss används endast till att kunna besvara dina frågor.

Säkerhet

Takeda Pharma AB har vidtagit tekniska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.

Rätta uppgifter

Du kan när som helst kontakta oss och begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra uppgifter som du tidigare lämnat.

E-post: infosweden@takeda.com
Telefon: 08-731 28 00